La missió de Radiòlegs de Catalunya es mantenir la unitat d’actuació de les tres entitats radiològiques i convertir-se en un espai de trobada on compartir, difondre i fomentar el coneixement de la Imatge Mèdica a Catalunya i ampliar la col·laboració multidisciplinar amb membres d’altres societats dedicades a diferents patologies relacionades (neurologia, mama, pediatria, etc.). 

Per fomentar i mantenir aquest debat cal tenir una voluntat i una capacitat de influir per convertir-se en un espai de referència amb capacitat de generar opinió i alhora fer-ho amb caràcter independent per tal que tingui com a destinataris finals els propis radiòlegs, residents, estudiants de medecina, la indústria, l’administració i la societat civil 

 

Diagrama que defineix la Missió de Radiòlegs de Catalunya